admin


Във връзка с изпълнението на договор ДБФП BG16RFOP002-2.040-391-C01 по ОП „Иновации и конкурентноспособност 2014-2020“ ИНПЛАСТ ООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет на дейност – Доставка и въвеждане в експлоатация по следните обособени позиции: Обособена позиция 1. WPC  Гранулираща линия-1бр. Обособена позиция 2. WPC  Екструзионна […]

Тръжна документация за провеждане на процедураВъв връзка с изпълнението на договор ДБФП BG16RFOP002-2.040-391-C01 по ОП “Иновации и конкурентноспособност 2014-2020” ИНПЛАСТ ООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет на дейност – Доставка и въвеждане в експлоатация по следните обособени позиции: Обособена позиция 1. WPC  Гранулираща линия-1бр. Обособена позиция 2. WPC  Екструзионна […]

Тръжна документация за провеждане на процедураИнпласт” ООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката  BG16RFOP002-2.040-391-C01 за проект „Подобряване на производствения капацитет на  фирма Инпласт ООД” по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“2014-2020  съфинансирана от  Европейския съюз чрез […]

Инпласт ООД изпълнява проект по ОП”Иновации и конкурентноспособност”2014-2020“Inplast” Ltd. has a contract for financial assistance with the Ministry of Economy BG16RFOP002-2.001-0050-C01 for project “Improvement of the production capacity of” Inplast “Ltd. Under procedure” Improvement of production capacity in SMEs “. The project is financed by the operational Programme “Innovation and Competitiveness”, co-financed by the European Union through […]

“Inplast” Ltd. concluded DBFP with the Ministry of Economy