Daily archives: April 16, 2020


Във връзка с изпълнението на договор ДБФП BG16RFOP002-2.040-391-C01 по ОП „Иновации и конкурентноспособност 2014-2020“ ИНПЛАСТ ООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет на дейност – Доставка и въвеждане в експлоатация по следните обособени позиции: Обособена позиция 1. WPC  Гранулираща линия-1бр. Обособена позиция 2. WPC  Екструзионна […]

Тръжна документация за провеждане на процедураВъв връзка с изпълнението на договор ДБФП BG16RFOP002-2.040-391-C01 по ОП “Иновации и конкурентноспособност 2014-2020” ИНПЛАСТ ООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет на дейност – Доставка и въвеждане в експлоатация по следните обособени позиции: Обособена позиция 1. WPC  Гранулираща линия-1бр. Обособена позиция 2. WPC  Екструзионна […]

Тръжна документация за провеждане на процедура